VEDENIE MIEZD a personalistika 

Externým vedením miezd šetríme našim klientom nervy a peniaze.  Výplatné pásky posielame zaheslované mailom zamestnancom

 

 

Komunikácia s úradmi

Prihlásenia, odhlásenia a celá komunikácia
v našej réžii.

Výrazna zľava

Pre firmy zamestnávajúce viac ako 20 zamestnancov.

Transparentný cenník

Ceny nastavíme na mieru podľa tvojich požiadaviek.  


Mzdy vždy v poriadku


 

 • Samotný výpočet mzdy

 • Vypracovanie a zasielanie mesačných výkazov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti

 • Vypracovanie a zaslanie ročného hlásenia o zrazených a odvedených preddavkoch

 • Tvorba a výpočet sociálneho fondu (príspevky na stravné lístky)

 • Vypracovanie výkazov do sociálnej a zdravotnej poisťovne

 • Všetky požadované štatistické výkazy a hlásenia

 • Prevodné príkazy na výplatu miezd a odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne

 • Všetky úkony súvisiace s nástupom zamestnanca do pracovného pomeru (prihláška zamestnanca do zdravotnej a Sociálnej poisťovne, vypracovanie pracovnej zmluvy)

 
 • Odhláška zamestnanca zo Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne

 • Evidenčný list dôchodkového poistenia

 • Potvrdenie o zdaniteľnej mzde

 • Ročné zúčtovanie preddavkov zamestnanca

 • Zápočet rokov

Doklady zamestnanca pri

ukončení pracovného pomeru