Ostané služby

Nech je to už čokoľvek, priamo alebo nepriamo súvisiace s tvojim podnikaním...

 

Aj s týmto pomôžeme

 
 • Priebežná účtovná závierka vrátane všetkých príloh (podvojné účtovníctvo)

 • Priebežná účtovná závierka vrátanie všetkých príloh (jednoduché účtovníctvo)

 • Vypracovanie vnútropodnikových smerníc

 • Kniha jázd

 • Registrácie ERP

 • Odhlásenie ERP

 • Evidencia skladu (účtovanie, skladová evidencia, inventarizácie...)

 • Uloženie účtovnej závierky do zbierky listín

 • Vypracovanie tuzemského cestovného príkazu

 • Vypracovanie zahraničnéhocestovného príkazu

 • Zabezpečenie elektronickej komunikácie voči zdravotnej, Sociálnej poisťovni, daňovému úradu

 • Podanie žiadosti a získanie potvrdenia od Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní ,daňového úradu, registrového súdu a iných subjektov o preplatkoch/nedoplatkoch

 • Registrácia daňových subjektov k dani z príjmov (DIČ)

 • Registrácia na DPH (dobrovoľná)

 • Registrácia na DPH (povinná)

 • Intrastat

 • Spracovanie dokumentácie pre banku za účelom získania úveru


Výhodne ti
zabezpečíme

 
 • Audit

 • Daňové poradenstvo

 • Ohodnocovanie podnikov

 • Právne služby

 • Kompletný servis v oblasti BOZP

 • Kompletný servis ochrany osobných údajov

 • Nastavenie marketingovej stratégie, komunikácie a marketingu spoločnosti (firemná identita)