Artboard 5 Copy 5.png
 
 

Účtovníctvo

 

Sme experti na správu peňazí a účtovníctvo. Máme prehľad v legislatíve a neváhame ho použiť pre tvoj prospech. 

 

 • Vedenie peňažného denníka

 • Vedenie knihy došlých a vyšlých faktúr

 • Vedenie bankovej knihy

 • Vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov

 • Vedenie knihy interných dokladov

 • Vedenie pokladničnej knihy

 • Vypracovanie priznania k DPH (mesačne alebo kvartálne) – iba u platcov DPH

 • Vypracovanie súhrnného a kontrolného výkazu DPH – iba u platcov DPH

 • Vypracovanie priznania k dani z motorových vozidiel

 • Evidencia majetku

 • Poradenstvo

 • Elektronická komunikácia voči daňovému úradu

Jednoduché účtovníctvo

Vedenie účtovníctva ľavou zadnou. Prehľadné balíky služieb vrátane všetkých legislatívnych úkonov. 


 • Vedenie účtovného denníka

 • Vedenie hlavnej knihy

 • Vedenie knihy došlých a vyšlých faktúr

 • Vedenie bankovej knihy

 • Vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov

 • Vedenie knihy interných dokladov

 • Vedenie pokladničnej knihy

 • Vypracovanie priznania k DPH (mesačne alebo kvartálne) – iba u platcov DPH

 • Vypracovanie súhrnného a kontrolného výkazu DPH – iba u platcov DPH

 • Vypracovanie účtovnej závierky a daňového priznanie PO alebo FO

 • Evidencia majetku

 • Poradenstvo

 • Elektronická komunikácia voči daňovému úradu

Podvojné účtovníctvo 

Vedenie podvojného účtovníctva pre platcov
a neplatcov DPH. Ekonomické poradenstvo od najlepších v cene.


Účtovanie priamo
u klienta

 

Na základe Dohody o dočasnom pridelení zamestnanca - v praxi to znamená, ze náš účtovník dochádza ku klientovi a účtuje priamo u neho na prevádzke alebo sídle. Využite všetky výhody nášho účtovníckeho leasignu:

 • šetrenie času

 • účtovník po ruke

 • poradenstvo ihneď

 • účt. evidencia zostáva u klienta