zmeny v obch registri.png
 

ZMENY V OBCHODNOM REGISTRI

Vybavíme formality súvisiace so zmenami v ORSR

 
 • Zmena obchodného mena

 • Zmena sídla

 • Zmena konateľov alebo spoločníkov

 • Zmena predmetov podnikania

 • Zmena základného imania

 • Správne a súdne poplatky Obchodného registra

 • Konzultácia a poradenstvo

 • Kompletné vypracovanie všetkých právnych dokumentov

 • Zastupovanie klienta na úradoch v plnej moci

 • Neobmedzené množstvo voľných živností BEZ POPLATKU

 • V jednom podaní prva zmena 100 eur vratane súdneho poplatku
  a každá ďalšia zmena len za 10 eur

Zmeny údajov v ORSR

 

 
 • Súdny poplatok Obchodného registra konzultácia a poradenstvo

 • Kompletné vypracovanie všetkých právnych dokumentov potrebných
  k zapísaniu zmeny do ORSR

 • Zastupovanie klienta na úradoch v plnej moci

 • Neobmedzené množstvo voľných živností BEZ POPLATKU

 • Vypracovanie a podanie návrhu na zápis zmeny údajov do Obchodného registra

Naše služby zahŕňajú